Inschrijven

Download het inschrijfformulier en stuur het samen met een begroting van jouw project vóór 30 maart 2019 naar:

Mail:
NAM-communicatie@shell.com

Post:
Nederlandse Aardolie Maatschappij,
t.a.v. de afdeling Communicatie,
Postbus 28000, 9400 HH Assen

Voor de lopende editie geldt de volgende inschrijvingstermijn:
De Wolden: Inschrijven is mogelijk t/m 29 maart 2019.


Onvolledig ingevulde inzendingen of inzendingen zonder begroting worden niet in behandeling genomen.

download inschrijfformulier