SPELREGELS

Hier vind je informatie over de spelregels, hoe je mee kan doen, de beoordeling en de voorwaarden.


Jouw project komt NIET in aanmerking wanneer het een projectvoorstel is:

Hoe doe je mee?

Schrijf u hier in voor editie Emmen Naar inschrijven

De prijzen

Om alle projecten van klein tot groot een kans te geven stellen wij geen vast prijzengeld vast. Ook is het aantal projecten dat wordt ondersteund niet vastgelegd.

Beoordeling

Alle inzendingen worden na de sluitingsdatum beoordeeld.

Tegenprestatie

Van de winnaars vragen wij een kleine tegenprestatie. We stellen het op prijs wanneer je de omgeving laat zien dat de activiteit heeft kunnen plaatsvinden dankzij een bijdrage van NAM. Je kunt bijvoorbeeld het NAM-logo in het programmaboekje of verenigingsblad plaatsen. Of een NAM-vlag zichtbaar laten wapperen op het evenemententerrein. Deze materialen worden uiteraard ter beschikking gesteld.

Verantwoordingsverslag

De winnaars dienen na afronding van het project een verantwoordingsverslag in te dienen, met een overzicht van de resultaten en de eindbegroting.